Xem theo Yêu Cầu

Tác Động của Vi-rút Corona ở Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương:

Quảng Cáo trong một Nền Kinh Tế Giãn Cách Xã Hội

Ông Steven Nguyen của Criteo giải thích về ảnh hưởng của tình trạng bùng phát vi-rút corona trên toàn cầu đến xu hướng và hành vi tiêu dùng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Steven Nguyen
CHUYÊN GIA CHIẾN LƯỢC CẤP CAO, BAN KHÁCH HÀNG LỚN, ĐÔNG NAM Á

Lệnh phong tỏa và đóng cửa doanh nghiệp ở các cộng đồng trên khắp thế giới đã tạo ra một nền kinh tế giãn cách xã hội toàn cầu. Người tiêu dùng ở trong nhà và thay đổi thói quen chi tiêu, gồm cách thức và sản phẩm, dịch vụ mà họ mua sắm.

Lệnh phong tỏa và đóng cửa doanh nghiệp ở các cộng đồng trên khắp thế giới đã tạo ra một nền kinh tế giãn cách xã hội toàn cầu. Người tiêu dùng ở trong nhà và thay đổi thói quen chi tiêu, gồm cách thức và sản phẩm, dịch vụ mà họ mua sắm.

Toàn bộ điều này có ý nghĩa gì đối với các đơn vị tiếp thị?

Tại Criteo, chúng tôi biết đây là khoảng thời gian khó khăn cho doanh nghiệp quý vị. Các đơn vị tiếp thị đang tính toán cách chi phối kết quả kinh doanh và kết nối với khách hàng trong khi vẫn giữ an toàn cho đội ngũ của họ và khách hàng. 

Chúng tôi mong muốn giúp quý vị đưa ra những quyết định thông minh, xuất phát từ dữ liệu. Theo dõi hội thảo trực tuyến về Tác Động của Vi-rút Corona ở Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương của chúng tôi để có được những thông tin chuyên sâu đặc biệt từ Khảo Sát của Criteo về Hành Vi Tiêu Dùng ở Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương trong Bối Cảnh Vi-rút Corona dựa trên hơn 4.000 người tham gia trả lời khảo sát và Biểu Đồ Người Mua Sắm của Criteo, tập hợp 2 tỷ người đang thực hiện mua sắm hàng tháng và chi tiêu 900 tỷ USD mỗi năm. 

Chúng tôi sẽ thảo luận về: 

  • Xu hướng tiêu dùng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương 
  • Loại hình quảng cáo nào phù hợp với doanh nghiệp của quý vị
  • Thời điểm và cách thức thay đổi chiến lược tiếp thị của quý vị